Din trygghet er vår trygghet

Koronatiltak vedrørende kurs-og konferanse og arrangement hos Malangen Resort.

Dette dokumentet inneholder informasjon som gjelder Malangen Resort sine smittevernsrutiner i forbindelse med utbruddet av covid 19. Malangen Resort holder seg løpende oppdatert og tilpasser virksomheten i henhold til de standarder som til enhver tid er gjeldende (fastsatt av nasjonale og/eller lokale helsemyndigheter). 

KoronaTILTAK

Vi har forsterket renhold på fellesområder med særskilt fokus på kontaktflater.

  • I forbindelse med konferanser kan kunden selv velge mellom buffet eller kun tallerkenservering bade til frokost, møtemat, lunsj og middag.
  • Vi legger til rette for at gjester og ansatte kan overholde avstandsregelen i alle fellesomrader (restaurant, bar, respesjonsomrade og møtelokaler).
  • Alkoholservering i bar og restaurant foregår kun i form av bordservering. I henhold til forskrift innført 8. august vii det ikke være alkoholservering etter midnatt.
  • Alle fellesområder er utstyrt med hånddesinfeksjonsmidler.
Retningslinjer ved smitte/mistanke om smitte

a) Ved mistanke om sykdom hos ansatte og/eller gjester samarbeider vi med lokalt legekontor/kommunen med tanke på testing og håndtering av eventuelle tilfeller av sykdom.

b) Dersom noen skulle bli syke mens de er på Malangen Resort vil Malangen Resort legge til rette for isolering av de som er syke, noe som inkluderer tilrettelegging for at måltider kan bringes til den sykes rom. Spørsmål av mer medisinsk karakter avklares med lokalt helsevesen.