Bilde av Malangen Resort og gjestehavna

Gjestehavna

Den nylig oppgraderte gjestehavna vår kan ta imot småbåter og større fritidsbåter. Havna består av to kaier og to steinmoloer som beskytter mot elementene. Innenfor moloene er det fortøyd to flytebrygge med plass til rundt 10 småbåter, større fritidsbåter kan også legge til ved bryggene.

MELD DIN ANKOMST
Ta kontakt og spør om det er ledig plass ved båthavna. For alle henvendelser angående havneanlegget til Malangen Resort, kontakt Roy Reinholdtsen på roy@sjodriftmalangen.no eller på telefon 954 08 190